Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 16.1.2017.

MIROGOJ, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BOSILJKA BIŠĆAN                          (76)   12.01.17   10:00
MARIA IVANDIĆ                            (86)   12.01.17   10:50
MLADEN TEPEŠ                             (53)   11.01.17   11:40
TOMISLAV PAVLOVIĆ                        (88)   11.01.17   12:30
JOSIP MODRIĆ                             (84)   11.01.17   13:20
MILA MIHELINA GJURAŠIN                   (95)   12.01.17   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MIODRAG ĐORĐEVIĆ                         (89)   10.01.17   10:00
JASNA PAIĆ                               (47)   08.01.17   10:50
KATICA ČUK KOSTREC                       (87)   11.01.17   11:40
BISERKA KRALJ                            (64)   10.01.17   12:30
ANTONIJA KURPES                          (86)   09.01.17   14:10
NEDJELJKA LEMAIĆ                         (83)   10.01.17   15:00
          
 
MARK.POLJE, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
DANICA PETIR                             (76)   12.01.17   10:50
ŠTEFANIJA  VUKEK                         (80)   12.01.17   11:40
BOŽICA TOMAC                             (89)   10.01.17   12:30
JOSIPA ŠARGAČ                            (74)   11.01.17   13:20
LJUBICA MLAĐEN                           (76)   10.01.17   14:10
     
 
STENJEVEC, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ZVONIMIR GUNJAČA                         (80)   12.01.17   15:00
     
 
G.VRAPČE, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KREŠIMIR HERMAN                          (82)   12.01.17   13:00
     
 
MARKUŠEVEC, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BARICA CIK                               (86)   13.01.17   13:00
JOVANKA CIK                              (80)   12.01.17   15:00
 
 
BREZOVICA, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
RAJKO  SUTON                             (74)   11.01.17   13:00
     
 
LUČKO, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
IVAN PAVLOVIĆ                            (68)   11.01.17   15:00
     
 
CERJE, 16.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
JAGICA PAVLOVIĆ                          (91)   12.01.17   13:00