Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Ponedjeljak 27.3.2017.

MIROGOJ, 27.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
KREŠO TOMIĆ                              (71)   23.03.17   10:50
SENADIN DURAKOVIĆ                        (80)   22.03.17   11:40
LJILJANA BATOVANJA                       (62)   22.03.17   12:30
ŠTEFANIJA ŽUGČIĆ                         (89)   22.03.17   13:20
EDUARD ADAMEK                            (75)   22.03.17   14:10
ŽELIMIR ŠIROKI                           (86)   20.03.17   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 27.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANTUN ABRAMOVIĆ                          (66)   21.03.17   11:40
ŠTEFANIJA TOMAŠIĆ                        (76)   22.03.17   12:30
ANĐELINA ČUBRIĆ                          (92)   23.03.17   13:20
MILKA MESIĆ                              (76)   23.03.17   14:10
ANKA GEBAJ                               (75)   23.03.17   15:00
         
 
MARK.POLJE, 27.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
EVICA MAJCEN                             (64)   23.03.17   11:40
DRAGUTIN ILIJAŠ                          (77)   24.03.17   12:30
MARICA ZOUHAR                            (85)   24.03.17   13:20
IVICA FIŠTREK                            (74)   19.03.17   14:10
     
 
ODRA, 27.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
JANJA MARIĆ                              (89)   23.03.14   13:00
     
 
LUČKO, 27.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
STJEPAN HRŽENJAK                         (82)   23.03.17   15:00
 
 
MARKUŠEVEC, 27.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MAGDICA JORDANIĆ                         (86)   23.03.17   15:00
 
 
KAŠINA, 27.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARIJA COMBAJ                            (87)   23.03.17  13:00