Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Utorak 21.3.2017.

MIROGOJ, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MILKA VUKIĆ                              (83)   17.03.17   11:40
LJUBICA ŠTENGL                           (81)   17.03.17   12:30
DAVOR RAK                                (62)   16.03.17   13:20
KATICA BUDANKO                           (90)   16.03.17   14:10
VEDRAN SARAČEVIĆ                         (39)   15.03.17   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARIJA IVANČAN                           (92)   16.03.17   11:40
MUHAMED SOČO                             (84)   17.03.17   12:30
MILAN RAST                               (84)   16.03.17   14:10
LEONARD JANČEC                           (90)   20.03.17   15:00
     
 
MARK.POLJE, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANA PAVINA                               (79)   18.03.17   10:50
BOŠKO PAŽIN                              (86)   17.03.17   11:40
TOMO BROZOVIĆ                            (82)   17.03.17   12:30
BRANKO PAVIĆ                             (60)   16.03.17   13:20
MATE SEKULIĆ                             (64)   17.03.17   14:10
     
 
G.VRAPČE, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANA GORENEC                              (90)   18.03.17   13:00
NADA RUKAVINA                            (64)   14.03.17   15:00
     
 
REMETE, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
FRANJO IVANDA                            (62)   18.03.17   15:00
     
 
LUČKO, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MILKA PAPA                               (94)   18.03.17   13:00
     
 
GRANEŠINA, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
VALENT FABIJANIĆ                         (83)   18.03.17   15:00
 
 
SV.KLARA, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
TOMO MALKOČ                              (68)   19.03.17   15:00
     
 
KAŠINA, 21.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
DRAGA KUČIŠ                              (68)   17.03.17   15:00