Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Srijeda 18.1.2017.

MIROGOJ, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARINKO BUTKOVIĆ                         (63)   14.01.17   10:00
DRAGICA KNEŽEVIĆ                         (90)   12.01.17   10:50
RUŽICA ORSAG                             (91)   13.01.17   11:40
DUBRAVKA PREMUŽIĆ                        (88)   12.01.17   12:30
MARIJA BAUER                             (95)   13.01.17   13:20
IVAN VUKOVIĆ                             (73)   13.01.17   14:10
IVAN JELAČA                              (92)   14.01.17   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANA SMOLEK                               (84)   13.01.17   10:50
ZDENKA TROŠIĆ                            (78)   13.01.17   11:40
MILICA RIZMAN                            (82)   13.01.17   12:30
MIRA SPORIŠ                              (63)   12.01.17   13:20
MILE STOJANOVIĆ                          (76)   12.01.17   14:10
MATE MATOŠ                               (80)   12.01.17   15:00
          
 
MARK.POLJE, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ĐLAŽ BAČELIĆ                             (74)   16.01.17   09:10
LJUBINKA ŽUPANOVIĆ                       (86)   16.01.17   10:00
ANTUN KIŠ                                (86)   15.01.17   10:50
DŽEMAL NUBIJANAC                         (74)   14.01.17   11:40
IVA RAVLIĆ                               (80)   14.01.17   12:30
BARA VRBAN                               (71)   01.01.17   13:20
VIŠNJA BETI                              (71)   14.01.17   14:10
DRAGA RUKAVINA                           (77)   15.01.17   15:00
     
 
K.KRALJEVEC, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANA LONČAR                               (89)   16.01.17   13:00
     
 
GRAČANI, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BOŽIDAR DREMPETIĆ                        (90)   15.01.17   15:00
     
 
LUČKO, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BARA MATUNEC                             (87)   15.01.17   15:00
     
 
ČUČERJE, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
IVAN BUHIN                               (68)   15.01.17   15:00
     
 
MORAVČE, 18.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANA  LUČIĆ                               (84)   15.01.17   13:00