Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Četvrtak 19.1.2017.

MIROGOJ, 19.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MILKA HORVAT                             (75)   16.01.17   10:50
ALBERT KUNŠTEK                           (92)   15.01.17   11:40
EMIRA IVANOVIĆ                           (67)   14.01.17   12:30
ANTUN PLANINEC                           (76)   14.01.17   13:20
SLAVKO MIHALJINEC                        (85)   14.01.17   14:10
WALID MALLA                              (76)   15.01.17   15:00
     
 
MIROŠEVAC, 19.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
BARBARA ŠUBIĆ                            (81)   14.01.17   10:00
SAFET HALILOVIĆ                          (75)   14.01.17   10:50
RUŽICA MEDIĆ                             (84)   14.01.17   11:40
ANA GODAŠIĆ                              (93)   13.01.17   12:30
ANTUN ERVAČIĆ                            (50)   13.01.17   13:20
TEREZIJA TRAUBER                         (76)   13.01.17   14:10
DAMIR PAVELIĆ                            (54)   13.01.17   15:00
          
 
MARK.POLJE, 19.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
ANĐA TOLIĆ                               (69)   16.01.17   10:00
MIRKO VEŠLIGAJ                           (77)   16.01.17   10:50
DRAGICA PRANJIĆ                          (78)   14.01.17   11:40
ANTUN  PAVIŠIĆ                           (75)   15.01.17   12:30
JOSIP DOKŠA                              (86)   16.01.17   13:20
MARKO MIHALJEVIĆ                         (58)   13.01.17   14:10
FRANJO ŠTABARKOVIĆ MARKULIN              (85)   16.01.17   15:00
     
 
STENJEVEC, 19.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
VJEKOSLAV MILIĆ                          (89)   16.01.17   13:00
IVAN DIJAKOVIĆ                           (76)   17.01.17   15:00
     
 
LUČKO, 19.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARKO MARTINČEVIĆ                        (70)   16.01.17   13:00
JURAJ HORVATINEC                         (89)   15.01.17   15:00
     
 
GRANEŠINA, 19.01.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
JANJA JURIČEVIĆ                          (63)   17.01.17   15:00