Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 
Tražilica pokojnika gradskih groblja grada Zagreba

Četvrtak 23.3.2017.

MIROŠEVAC, 23.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MARA BEM                                 (91)   21.03.17   10:50
IVAN POŽARIĆ                             (69)   20.03.17   12:30
PANTELIJA VESELJAK                       (65)   20.03.17   13:20
JADRANKA DORIĆ                           (59)   20.03.17   14:10
MARIJA OHNJEC                            (61)   19.03.17   15:00
          
 
MARK.POLJE, 23.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
SNJEŽANA ČUKELJ                          (51)   20.03.17   13:20
JAKOV BUJANOVIĆ                          (68)   16.03.17   14:10
     
 
ODRA, 23.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
MIJO CEBIN                               (84)   22.03.17   15:00
     
 
MORAVČE, 23.03.2017.
     
Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u
     
STJEPAN STRUGAR                          (64)   21.03.17   15:00